رزومه

تجربه

1399
دانشگاه دولتی بجنورد

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

سال 1399 وارد دانشگاه بجنورد شدم و در این راستا تمام تلاش خود را به کار میگیرم تا در این زمینه اطلاعات خودم را افزایش دهم

مهارت

1400
پیاده سازی وب سایت شخصی

haniehkhalesi.ir

پیاده سازی وب سایت شخصی haniehkhalesi.ir با زبان پایتون و فریم ورک جنگو

1400
پیاده سازی وب سایت فروشگاهی

دیجی اسمارت

پیاده سازی وب سایت فروشگاهی دیچی اسمارت با زبان پایتون و فریم ورک جنگو

1401
پیاده سازی وب سایت پیشنهاد دهنده فیلم

Recomm Movies

پیاده سازی وب سایت پیشنهاد دهنده فیلم با ماشین لرنیگ زبان پایتون و فریم ورک جنگو

گواهینامه ها

Front End

HTML

90%

CSS

80%

BOOTSTRAP

85%

Back End

PYTHON

90%

JAVA

75%

DJANGO

90%

GIT

80%

Django REST framework

80%

DOCKER

70%

Beautiful Soup

80%

Machine Learning

SKLEARN

75%

PANDAS

80%

NUMPY

80%

Database

MySql

80%

POSTGRESQL

80%